3D-scanning hjälper dig vid byggprojekt!

3D-skannad gammal skola som byggts om till kommunala kontor. Familjehuset, föredetta "Oscarskolan/Folkskola 1" i Trollhättan

Genom att använda 3D-skanningsteknik kan man skapa en exakt digital modell av ett befintligt huset och dess omgivningar. Detta ger noggrann dokumentation av existerande förhållanden, inklusive dimensioner, former och eventuella befintliga strukturer eller hinder.

Design och planering av byggprojektet

Med den digitala modellen kan man experimentera med olika utbyggnadsalternativ och visualisera hur de skulle passa ihop med det befintliga huset. Detta underlättar både för entreprenören, kunden och den som gör själva planeringsprocessen. Det hjälper till att fatta informerade beslut och underlättar budgetering. De flesta villor och äldre hus finns som planritningar, men inte alltid som 3D-modell.

Mätningar och precision

Även om en CAD-ritning skulle finnas av tomten och dess byggnader så kan förhållanden kring byggnaden eller själva objektet sig självt ha ändrat sig som gör att det är värt att göra en mätning. 3D-skanning möjliggör exakta mätningar av befintliga strukturer och markkonturer.

Detta är värdefullt för att säkerställa korrekt passform och anslutningar mellan den befintliga byggnaden och den nya utbyggnaden. En byggnad har ofta material i sig som rör på sig, exempelvis träbjälkar som dragit sig eller betongväggar som sätter sig från år av markvibrationer från tung trafik, exempelvis om det går en bussgata intill.

Kollisionsdetektion

Genom att kombinera den befintliga 3D-modellen med den planerade utbyggnaden kan man upptäcka eventuella kollisioner eller konflikter i förväg, vilket sparar tid och minskar kostnaderna för eventuella felaktiga konstruktioner.

Minimerar risken för problem under byggnadsprocessen

3D-skanning underlättar designprocessen, förbättrar precisionen i konstruktionen och minimerar risken för problem under byggnadsprocessen.

Exempel: Jag ska anlägga en pool. Kan 3D-skanning hjälpa mig?

Ja, 3D-skanning kan vara till stor nytta vid anläggning av en swimmingpool. Här är några sätt det kommer vara till nytta:

  1. Topografi: Genom att använda 3D-skanning kan man noggrant undersöka och analysera den potentiella platsen för poolen. Det ger möjlighet att kartlägga markens topografi, identifiera eventuella hinder eller utmaningar och optimera placeringen för att säkerställa bästa möjliga passform och utnyttjande av utrymmet.
  2. Design och visualisering: Med hjälp av 3D-skanning kan man skapa en exakt digital modell av trädgården eller utrymmet där poolen ska anläggas. Det möjliggör design och visualisering av olika poolmodeller, storlekar och layouter för att få en realistisk uppfattning om utseendet och hur den passar in i miljön.
  3. Planering av vattenledningar: Genom 3D-skanning kan man ta exakta mätningar av befintliga strukturer och markkonturer, vilket underlättar precisionen i poolens konstruktion. Det är särskilt viktigt för korrekt nivåering, placering av vattenledningar, avlopp och anslutningar till befintliga byggnader eller installationer.
  4. Tids- och kostnadsbesparingar: Genom 3D-skanning kan man upptäcka och lösa problem eller konflikter i förväg, som markavsättningar eller underjordiska hinder. Det minimerar överraskningar under konstruktionen och kan minska kostnaderna och tidsåtgången för byggprocessen.

Hur utförs skanningen/mätningen?

För att utföra en 3D-skanning kan olika tekniker användas, inklusive laser-skanning, drönare och fotogrammetri. Här är en översikt över var och en:

Laser-skanning

Laser-skanning, även känd som LIDAR (Light Detection and Ranging), använder en lasersensor för att mäta avståndet till objekt och skapa en punktmolnmodell av omgivningen. Lasersensorn skickar ut laserstrålar som reflekteras tillbaka från objekten och registreras av sensorn. Genom att kombinera flera punktmoln kan man skapa en detaljerad 3D-modell.

Dokumentation av trätak på medeltida kyrka genom 3D-skanning med drönare
Dokumentation av trätak på medeltida kyrka genom 3D-skanning med drönare, gjord av Adam de Kaminski.

Drönare

Drönare kan utrustas med kameror eller LiDAR-sensorer för att fånga bilder eller punktmoln från ovan. Genom att flyga drönaren över området kan man fånga bilder eller LiDAR-data från olika vinklar och höjder. Sedan används fotogrammetri eller punktmolnshantering för att bearbeta och konstruera en 3D-modell av området.

Fotogrammetri

Fotogrammetri innebär att man använder stillbilder eller videor för att skapa en 3D-modell. Genom att ta bilder från olika vinklar runt objektet kan programvara analysera bildernas geometri och extrahera 3D-information. Detta görs genom att jämföra likheter och skillnader mellan bilderna och skapa en punktmolnmodell som sedan omvandlas till en 3D-modell.

Vilken metod är bäst?

Valet av metod beror på projektets behov och omständigheterna. Laser-skanning används ofta för att få hög detaljnivå och exakta mätningar, medan drönare och fotogrammetri kan vara mer flexibla och användbara för stora områden eller svåråtkomliga platser. Ofta används en kombination av dessa tekniker för att få bästa möjliga resultat.

Vad kostar det?

För mindre projekt, som att skanna ett mindre område eller en mindre byggnad, kan kostnaderna vara billigt även för privatpersoner, beroende på skanningstekniken som används och det valda företaget. För större projekt, som skanning av större byggnader, kommersiella fastigheter eller omfattande markområden, kan kostnaderna vara betydligt högre.

Det är bäst att kontakta olika företag eller tjänsteleverantörer som specialiserar sig på 3D-skanning och begära kostnadsuppskattningar baserat på ditt specifika projekt. De kan ge mer exakta priser baserat på dina behov och krav. Då kommer du snabbt kunna se ifall detta kommer hjälpa dig att spara tid och pengar.

Related Posts