Att ta vatten från egen brunn

egen brunn med handpump

Fastigheten är anslutet till det kommunala vattennätet, men det finns också en egen brunn på tomten. Tyvärr får man inte använda brunnen som vattenkälla för den pool jag funderar på att bygga. Orsaken är att man anstränger grundvattennivån för mycket här i kommunen.

Jag funderar också på att bygga ett ganska litet (med betoning på ganska) växt- och drivhus för grönsaker och lite andra saker att odla. Det är något visst med egenodlad mat, och då funderar jag på att använda vattnet från den egna brunnen till detta ändamål, så att det ska kännas ”extra hemodlat”. Så… jag behöver testa vattenkvaliteten från brunnen!

Hur testar man vattnet från egen brunn?

Beroende på var du bor, kan det finnas olika sätt att undersöka kvaliteten på vattnet i brunnen. Här är några exempel på var du kan vända dig för att få hjälp:

  1. Kommunen: I vissa områden erbjuder kommunen gratis tester av vattnet i brunnen. Kontakta din kommun för mer information.
  2. Privata laboratorier: Det finns privata laboratorier som specialiserar sig på vattenanalys och kan genomföra tester på vattnet i din brunn. Du kan hitta sådana laboratorier genom att söka på nätet eller kontakta ditt lokala vattenförsörjningsbolag för rekommendationer.
  3. Certifierade brunnsborrare: Om du behöver hjälp med att installera eller underhålla en brunn kan du vända dig till en certifierad brunnsborrare. Många brunnsborrare kan också utföra tester på vattnet i brunnen.

Olika analyser

För att undersöka kvaliteten på vattnet i en brunn finns det olika metoder och tester som kan användas. Jag ”slog på stort” och beställde samtliga nedanstående analyser, för jag vill verklige veta hur vattenkvaliteten är i brunnen.

Radonanalysen kanske är lite overkill, men när jag ändå mäter allt annat så kan jag lika gärna passa på. Visar den låga värden så känner jag att jag kanske inte måste göra en radonmätning på bostadshuset. Krypgrunden är ju (delvis) byggd med Leca-block som under vissa olyckliga omständigheter kan leda radon upp i huset.

  1. Kemisk analys: Kemisk analys av vattnet kan ge information om förekomsten av olika kemiska ämnen såsom metaller, nitrater, klorid, fluorid, pH-värde och totala lösta fasta ämnen (TDS).
  2. Bakteriell analys: En bakteriell analys kan användas för att upptäcka förekomsten av bakterier, virus och andra mikroorganismer i vattnet. Detta är viktigt eftersom vatten som innehåller skadliga bakterier kan orsaka hälsoproblem.
  3. Fysikalisk analys: Fysikaliska tester kan utföras för att undersöka vattnets turbiditet, färg, lukt och smak. Dessa faktorer kan indikera föroreningar eller andra problem med vattnet.
  4. Radonanalys: Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i grundvatten. En radonanalys kan utföras för att upptäcka förekomsten av radon i vattnet.
  5. Pesticidanalys: Om det finns jordbruk eller annan verksamhet i närheten av brunnen kan det finnas pesticider i vattnet. En pesticidanalys kan utföras för att upptäcka förekomsten av pesticider i vattnet.

Det är viktigt att notera att vattenkvalitetstester bör utföras regelbundet för att se till att vattnet i brunnen är säkert att dricka och använda. Testresultaten kan också användas för att bestämma vilken typ av vattenbehandling som kan behövas för att säkerställa att vattnet är säkert att använda.

Related Posts