Bygg en fågelholk tillsammans med barnen

Det är enkelt att bygga en fågelholk

Att bygga en fågelholk tillsammans med barnen kan vara en rolig och lärorik aktivitet för hela familjen. Inte bara kan det hjälpa till att främja en känsla av samarbete och gemenskap, utan det kan också vara ett sätt att lära barnen om fåglar och deras livsmiljöer.

Locka rätt fåglar!

Innan ni börjar bygga fågelholken så är det viktigt att ni undersöker vilken typ av fåglar som ni vill locka till holken, och vilken storlek holken behöver vara för att passa dem. Prata med barnen om vilken sorts fåglar ni vill locka (och försök få barnen att föreslå olika sorters mesar, de är lättast att få att flytta in). Låna en fågelbok på bioblioteket, eller googla olika arter på nätet.

Naturskyddsföreningen har här en mycket bra sajt med bra ritningar för olika holkar som passar olika fåglar.

Brädbitar, hammare och spik

När ni har bestämt vilken typ av fågelholk ni vill bygga och vilken storlek den ska vara, är nästa steg att skaffa de nödvändiga materialen. Givetvis kan du köpa färdiga fågelholkar eller byggsatser på en zoo-butik eller byggvaruhus, men nu är du ju på en byggblogg och då bygger vi såklart en holk från scratch.

För att bygga en fågelholk behöver du lämpliga bitar av (överskotts)virke, såg, borr, hammare och spik. Börja med att mäta och skära virket till rätt längder (se Naturskyddsföreningens sida som sagt för mått) och sedan sätta ihop delarna med spikar eller skruvar. Var noga med att alla delar sitter fast ordentligt.

Låt barnen vara med i alla steg, från att såga ut bitarna, borra hålet och spika ihop brädorna. Men tänk på säkerheten! Bäst att mamma eller pappa sköter sågandet, men barnen kan exempelvis med fördel vara den som hjälper till att mäta ut längderna på brädorna eller var hålet skall borras!

Vill ni locka olika sorters mesar så bör hålet vara 2.5 cm till 3.5 cm i diameter. Vill ni locka en speciell sorts mes, så går det att måttanpassa mer än så – se som sagt Naturskyddsföreningens sida!

Barnen älskar att måla fågelholkarna!

Måla er fågelholk

Efter att fågelholken är färdigbyggd kan ni låta barnen dekorera den med färg eller andra kreativa material. Detta ger dem en chans att uttrycka sin kreativitet och samtidigt göra fågelholken mer attraktiv för våra fjäderklädda vänner.

Var dock försiktig med att inte använda giftiga eller skadliga material som kan skada fåglarna.

Hänga upp fågelholken

När fågelholken är klar kan ni placera den på en säker plats, gärna högt upp och skyddad från vind och regn. Även hur högt upp vi sätter den lockar olika sorters arter – mesfåglarna gillar om du hänger den cirka 2 meter upp! Sätt upp holken på en stolpe eller trädstam.

Många tror att holken ska placeras högt upp i trädet, och sedan undrar de varför den inte blir bebodd – mesfåglar hänger ju ofta i buskar och snår, och gillar att vara på drygt människans huvudhöjd. Placera holken gärna i närheten av träd eller buskar där fåglarna kan hitta skydd och mat.

Related Posts