Undersökt taken för eventuella framtida solceller

Funderar på solceller

Jag har lekt lite med tanken att installera solceller på någon av byggnaderna. Absolut inget bestämt än, men det är en tilltalande tanke att ”tillverka sin egen el”, även om fastigheten inte ligger optimalt till. Hade man bott i Skåne så hade det väl varit en no-brainer – höga elpsiser i söder, och samtidigt snöfritt nästan året runt. Alla skåningar borde ha solceller på taken!

Men klarar taken av det?

Att installera solceller på taket är ett klokt val för både miljön och plånboken. Innan du börjar med installationen är det dock viktigt att kontrollera taket noggrant för att säkerställa att det är lämpligt för solceller. Tur man har polare – min kompis Petteri som kan det är med tak gav mig några goda råd på vägen:

Takets bärkraft:

För det första bör du undersöka takets bärkraft. Solcellssystem är relativt tunga, så taket måste kunna bära den extra vikten. Kontakta en professionell takläggare eller en ingenjör för att göra en bedömning av takets struktur och se till att det är tillräckligt starkt för solcellernas vikt.

  • Bostadshuset har hyggliga tak, och är gediget byggt. Här funkar det nog bra med solceller.
  • Ladan: Potentiellt bra, men jag är lite rädd att det kan krävas en mindre renovering
  • Torpet: hahahaha – finns nog inte en chans!

Lutning och läge

För det andra bör du undersöka takets riktning och lutning. Optimalt sett bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning på ungefär 30-45 grader för att få maximal solinstrålning året runt. Om taket är riktat mot andra håll eller har en avvikande lutning kan det påverka solcellernas effektivitet.

  • Bostadshuset ligger fel med tak mot öst/väst
  • Ladan: Optimal lutning, och kanska bra riktning syd-sydväst
  • Torpet: Perfekt söderläge, men för hög vinkel på taket tror jag.

Skuggor

För det tredje bör du se till att taket är fritt från skuggor. Skuggor från träd, skorstenar eller närliggande byggnader kan påverka solcellernas prestanda. Kontrollera om det finns något som kan skugga taket under olika tider på dagen och året. Om skuggning är ett problem kan du överväga att beskära träd eller flytta hinder som kan blockera solens strålar.

  • Inga problem för varken bostadshuset, ladan eller torpet. Det finns förvisso ett träd vid ladan, men det kan lika gärna bli till ved.

Takets ytskikt

För det fjärde bör du inspektera takets ytskikt. Det är viktigt att taket är i gott skick och inte har några läckage eller skador. Solceller är vanligtvis installerade under en lång tid och det kan vara svårt att komma åt taket för reparationer när solcellerna är installerade. Se till att taket är ordentligt underhållet och reparera eventuella skador innan du installerar solcellerna.

  • Detta blir en senare fråga om det väl blir aktuellt med solceller, just nu är jag bara på idéstadiet som sagt.

Funderar man på ovanstående fyra punkter så kommer man fram till en relativt enkel plan – skippa tankarna på att sätta solceller på bostadshuset! Ladan har just nu mest potential för solceller, det krävs nog inte så mycket för att det ska bli bra. Men… om jag får för mig att byta tak på torpet helt och hållet, så är det nog den givna kandidaten att sätta upp solceller där i samband med takbytet. Får se om jag hittar pengar till detta någonstans!

Avslutande ord

Slutligen är det viktigt att konsultera en professionell solcellinstallatör för att få en noggrann bedömning av takets lämplighet och för att planera en effektiv installationsprocess. En erfaren installatör kan hjälpa dig att utvärdera ditt tak och ge råd om eventuella åtgärder som behöver vidtas innan installationen.

Related Posts